За нас

МБР е фирма за консултации в областта на търговските недвижими имоти, базирана в Пловдив, България.

Нашето предимство е богатия опит с управление на търговски центрове и молове от различна големина и във всички фази на жизнения цикъл на един проект – планиране, строителство, управление.

Компанията се занимава с развитие и управление на търговски недвижими имоти и предоставя следните услуги:

Услуги


Предварителни услуги

Правим предварителна оценка на жизнеността на новия проект и даваме предложения за оптимизирането му, базирано на:

 • • Проучване на възможности: търговски зони, локации, търговци на дребно;
 • • Концептуално планиране – големина на проекта, удобства и подобрения на средата;
 • • Финансова жизненост на проекта – формиране на EBITDA/NOI, базиран на бъдещи приходи, разходи, ОПР и ОПП.

Проектиране и строителство

Изготвяме задание за проектиране на бaза избраната концепция.

Консултираме времевия график за строителството с оглед на подхода за довършителните работи на наемателите.

Участваме на периодичните строителни оперативки.

Лизинг и координация на наемателите

Ние не просто отдаваме, ние предоставяме пълно обслужване – от планирането на микса през отдаването на центъра до готовия магазин:

 • • Подготовка на лизинг план, с оглед на локацията и търговската зона;
 • • Отдаване на проекта – международни и местни търговци;
 • • Координация на наемателите;
 • • Съгласуване, администриране и контролиране на проектирането и строителство на търговските обекти
 • • Събиране на необходими документи по договор – застраховки, банкови гаранции.

Подготовка за откриване

Ако решите да управлявате сами проекта си, може да разчитате на нас за:

 • • Провеждане на търгове и други процедури за избиране на оптималните изпълнители.
 • • Обучение на екипа Ви.
 • • Създаване и внедряване на необходимите процедури.
 • • Подготовка на първия бюджет за оперативни разходи, приходи и парични потоци.

Пропърти и фасилити мениджмънт

Ако се доверите на нас ще получите пълен пропърти мениджмънт на проекта след откриването му:

 • • Управление на лизинга – договаряне и предоговаряне
 • • Управление на маркетинга
 • • Управление на оперативните дейности и поддръжката
 • • Управление на отношения с наемателите и събиране на вземания.
 • • Бюджетиране и планиране.

Репозициониране и преработване на проблемни проекти

Понякога, когато нещата не вървят и чакането на добри дни не помага, е време за промяна.

Ще Ви помогнем да преработите и препозиционирате търговския център, като започнем от началото – проучване на възможности и стигнем до края – преработка на търговски микс, сгради и съоръжения.